Skip to main content

Ubah Syarat Lesen Kemaskini Lesen Spesifikasi - BPKSP (v1.0)

01
1. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan, klik butang <Log Masuk>.

02
2. Klik menu ‘BPKSP’ dan klik ikon ‘UBAH SYARAT LESEN’.

03
3. Klik menu ‘KEMASKINI LESEN SPESIFIKASI’ dan klik butang <+>.

04
4. Klik butang <Ya> untuk meneruskan permohonan.

05
5. Klik butang <OK> untuk meneruskan permohonan.

06
6. Klik ikon view icon untuk meneruskan permohonan.

07
7. Klik pautan ‘Permohonan’.

08
8. Isikan semua maklumat yang diperlukan dan klik butang <Carian>.

09
9. Semak dan pastikan Maklumat SKB yang dipaparkan adalah betul. 

10
10. Semak dan pastikan Maklumat Lesen (Asal) yang dipaparkan adalah betul.
Klik butang <Seterusnya> untuk meneruskan permohonan.

11
11. Semak dan isikan Maklumat Pindaan Spesifikasi Lesen dengan betul.
Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan. 

12
12. Klik butang <Ya> untuk meneruskan permohonan. 

13
13. Klik pautan ‘Maklumat Syarikat’

14
14. Semak dan isikan semua Maklumat Syarikat yang diperlukan dengan betul.
Klik butang next icon untuk meneruskan permohonan.

NOTA:
Medan bertanda ( * ) adalah mandatori untuk diisi.
Medan berwarna kelabu hanya boleh disemak.
Medan berwarna putih boleh diedit.

15
15. Semak dan isikan semua Maklumat Setiausaha Syarikat yang diperlukan dengan betul.
Klik butang next icon untuk meneruskan permohonan. 

16
16. Semak dan isikan semua Maklumat Perniagaan yang diperlukan dengan betul.
Klik butang next icon untuk meneruskan permohonan.

17
17. Semak dan pastikan semua maklumat Pendaftaran Syarikat adalah betul.
Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan. 

18
18. Klik butang <Ya> untuk meneruskan permohonan.

19
19. Klik butang <OK> untuk meneruskan permohonan.

20
20. Klik pautan ‘Dokumen Sokongan’.

21
21. Klik butang <Browse> untuk memilih dokumen yang berkaitan untuk dimuat naik.

NOTA:
Dokumen sokongan yang diterima adalah di dalam format PDF


22
22. Klik butang <OK> untuk meneruskan permohonan.

23
23. Ulang Langkah 21 dan 22 untuk memuat naik kesemua dokumen sokongan dan dokumen tambahan yang diperlukan. 

24
24. Klik butang <+> untuk memuat naik lain-lain dokumen (jika perlu).
Klik butang <Simpan> jika tidak perlu menambah dokumen sokongan dan terus ke Langkah 28

25
25. Isikan nama dokumen dan klik butang <Browse> untuk memilih dan memuat naik dokumen.

26
26. Klik butang <Muat Naik> untuk meneruskan permohonan.

27
27. Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan.

28
28. Klik butang <Ya> untuk meneruskan permohonan.

29
29. Klik pautan ‘Perakuan’.

30
30. Klik <CHECKBOX> dan sila pilih nama Pengarah yang berkaitan untuk Perakuan. Pastikan nombor MyKad adalah betul. Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan.

31
31. Klik butang <Ya> untuk meneruskan permohonan.

32
32. Klik butang <OK> untuk meneruskan permohonan.

33
33. Klik butang <Hantar> untuk meneruskan permohonan.

34
34. Klik butang <Ya> untuk meneruskan permohonan.

35
35. Klik butang <OK> untuk meneruskan permohonan.

36
36. Status permohonan akan dikemaskini kepada ‘Permohonan Diproses’.