Skip to main content

Permohonan Lesen Baharu - TOBTAB (v1.0)

Lesen Baharu TOBTAB  9.19.32 PM
1. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan, klik butang <Log Masuk>.

Lesen Baharu TOBTAB  9.19.39 PM
2. Klik menu ‘Agensi Pelancongan’  dan klik ikon Lesen Baharu .

Lesen Baharu TOBTAB  9.19.46 PM
3. Klik butang <Ya> untuk meneruskan permohonan.

Lesen Baharu TOBTAB  9.19.56 PM
4. Klik pautan ‘SSM’.

Lesen Baharu TOBTAB  9.20.06 PM
5. Klik butang <Carian> untuk carian maklumat SSM. 

Lesen Baharu TOBTAB  9.20.13 PM
6. Klik butang <OK> untuk meneruskan permohonan.

Lesen Baharu TOBTAB  9.20.20 PM
7. Klik butang <Cetak> untuk mencetak maklumat SSM ATAU klik butang <Kembali> untuk meneruskan permohonan. 

Lesen Baharu TOBTAB  9.20.29 PM
8. Klik pautan ‘Bidang’

Lesen Baharu TOBTAB  9.20.35 PM
9. Pilih ‘Jenis Bidang: Inbound’  jika bidang untuk lesen baharu dalam kategori tersebut. Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan. 

Lesen Baharu TOBTAB  9.20.41 PM
10. Pilih ‘Jenis Bidang: Outbound’ jika bidang untuk lesen baharu dalam kategori tersebut. Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan.

Lesen Baharu TOBTAB  9.20.48 PM
11. Klik pautan ‘Maklumat Syarikat’.

12
12. Semak dan isikan semua Maklumat Syarikat yang diperlukan dengan betul. Klik butang g button untuk meneruskan permohonan.

NOTA:
Medan bertanda ( * ) adalah mandatori untuk diisi.
Medan berwarna kelabu hanya boleh disemak.
Medan berwarna putih boleh diedit. 

13
13. Semak dan isikan semua Maklumat Setiausaha Syarikat yang diperlukan dengan betul.
Klik butang g button untuk meneruskan permohonan.

14
14. Semak dan isikan semua Maklumat Perniagaan yang diperlukan dengan betul.
Klik butang g button untuk meneruskan permohonan.

Lesen Baharu TOBTAB  9.21.19 PM
15. Semak dan pastikan semua maklumat Pendaftaran Syarikat adalah betul.
Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan.

Lesen Baharu TOBTAB  9.21.24 PM
16. Klik pautan ‘Maklumat Pemegang Saham’.

Lesen Baharu TOBTAB  9.21.33 PM
17. Klik pautan ‘Nama Pemegang Saham’.

Lesen Baharu TOBTAB  9.21.42 PM
18. Semak dan isikan maklumat Butiran Pemegang Saham yang diperlukan dengan betul.
Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan.

Lesen Baharu TOBTAB  9.21.49 PM
19. Klik butang <OK> untuk meneruskan permohonan.

Lesen Baharu TOBTAB  9.21.55 PM
20. Ulang Langkah 17-19 untuk semua Pemegang Saham (Sekiranya pemegang saham lebih dari seorang).
Klik butang <Kembali> untuk meneruskan permohonan.

Lesen Baharu TOBTAB  9.22.02 PM
21. Klik pautan ‘Maklumat Pengarah’.

Lesen Baharu TOBTAB  9.22.10 PM
22. Klik pautan ‘Nama Pengarah’.

Lesen Baharu TOBTAB  9.22.20 PM
23. Semak dan isikan maklumat Butiran Pengarah yang diperlukan dengan betul.
Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan. 

Lesen Baharu TOBTAB  9.22.27 PM
24. Klik butang <OK> untuk meneruskan permohonan. 

Lesen Baharu TOBTAB  9.22.34 PM
25. Ulang Langkah 22-24 untuk semua Pengarah (Sekiranya Pengarah lebih dari seorang).
Klik butang <Kembali> untuk meneruskan permohonan.

Lesen Baharu TOBTAB  9.22.41 PM
26. Klik pautan ‘Maklumat Syarikat Pelancong Asing’.

Lesen Baharu TOBTAB  9.22.47 PM
27. Klik butang <+> untuk menambah maklumat Surat Hubungan Kerjasama Perniagaan Dengan Pengusaha Agensi Pelancong Luar Negara.

Lesen Baharu TOBTAB  9.22.55 PM
28. Isikan Maklumat Syarikat Pelancong Asing yang diperlukan dengan betul. Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan.

Lesen Baharu TOBTAB  9.23.04 PM
29. Klik butang <+> untuk menambah maklumat ‘Cadangan Pakej Pelancongan Luar Negeri’.

Lesen Baharu TOBTAB  9.23.10 PM
30. Pilih Negara yang berkenaan dan klik butang <Browse> untuk memilih dan muat naik dokumen yang diperlukan.
Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan. 

Lesen Baharu TOBTAB  9.23.16 PM
31. Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan. 

Lesen Baharu TOBTAB  9.23.24 PM
32. Klik pautan ‘Dokumen Sokongan’.

Lesen Baharu TOBTAB  9.23.32 PM
33. Klik butang <Browse> untuk memilih dokumen yang berkaitan untuk dimuat naik.
Ulang langkah tersebut untuk memuat naik kesemua dokumen sokongan yang diperlukan.

NOTA:
Dokumen sokongan yang diterima adalah di dalam format PDF. 

Lesen Baharu TOBTAB  9.23.41 PM
34. Klik butang <+> untuk menambah dokumen sokongan lain jika ada.
Klik butang <Kembali> untuk meneruskan permohonan.

Lesen Baharu TOBTAB  9.23.48 PM
35. Klik pautan Perakuan.

Lesen Baharu TOBTAB  9.23.56 PM
36. Klik <Checkbox> dan pilih nama Pengarah yang berkaitan untuk Perakuan. Pastikan nombor MyKad dan
jawatan adalah betul.
Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan. 

Lesen Baharu TOBTAB  9.24.03 PM
37. Klik butang <Hantar> untuk meneruskan permohonan. 

Lesen Baharu TOBTAB  9.24.12 PM
38. Setelah permohonan Berjaya dihantar, skrin pembayaran akan dipaparkan. Anda diberi dua pilihan untuk
membuat bayaran iaitu:
 • Bayar Atas Talian
 • Bayar Di Kaunter (Wang Pos, Kiriman Wang atau Bank Draf Sahaja)
Klik butang <Kembali> jika ingin membuat pembayaran di waktu yang lain. 

Lesen Baharu TOBTAB  9.24.18 PM
39. Jika proses pembayaran atas talian Berjaya, skrin Dashboard Agensi Pelancongan akan dipaparkan.
Status permohonan akan dikemaskini kepada ‘Dihantar’

Lesen Baharu TOBTAB  9.24.24 PM
40. Jika pilih ‘Bayar Dikaunter’, sila kemaskini maklumat temujanji untuk membayar di kaunter.
Klik butang <Kemaskini> untuk meneruskan permohonan. 

Lesen Baharu TOBTAB  9.24.31 PM
41. Jika proses pembayaran di kaunter, status permohonan adalah ‘Menunggu Fi Proses’.
Status permohonan akan dikemaskini kepada ‘Dihantar’ apabila pembayaran di kaunter telah dibuat.