Skip to main content

Serah Lesen - TOBTAB (v1.0)

01
1. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan, klik butang <Log Masuk>.

02
2. Klik menu 'Agensi Pelancongan' dan klik ikon 'Serah Lesen Status'.

03
3. Klik butang <Ya> untuk meneruskan permohonan.

04
4. Klik pautan 'Permohonan'.

05
5. Pilih serah batal lesen untuk 'HQ' ataupun 'Cawangan'.

06
6. Pilih sebab Serah Lesen yang berkenaan.

07
7. Klik ikon 'Kalendar' dan pilih tarikh serah lesen.

08
8. Klik butang <Batal Lesen>.

09
9. Klik butang <OK> untuk meruskan permohonan.

10
10. Klik pautan 'Dokumen Sokongan'.

11
11. Klik butang <Browse> untuk memilih dokumen yang berkaitan untuk dimuat naik.
Ulang langkah tersebut untuk memuat naik kesemua dokumen sokongan yang diperlukan.

NOTA:

Dokumen sokongan yang diterima adalah di dalam format PDF.

12
12. Klik butang <+> untuk memuat naik lain-lain dokumen (jika perlu).
Klik butang <Kembali> untuk meneruskan permohonan.

13
13. Klik pautan 'Perakuan'.

14
14. Klik <Checkbox> dan sila pilih nama Pengarah yang berkaitan untuk Perakuan. Pastikan nombor MyKad dan
jawatan adalah betul. Klik butang <Simpan>.

15
15. Klik butang <Ya> untuk meneruskan permohonan.

16
16. Klik butang <Hantar> untuk meneruskan permohonan.

17
17. Klik butang <Ya> untuk meneruskan permohonan.

18
18. Status Permohonan akan dikemaskini kepada 'Permohonan Diproses'.