Skip to main content

Tukar Status - TOBTAB (v1.0)

01
1. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan, klik butang <Log Masuk>.

02
2. Klik menu 'Agensi Pelancongan' dan klik ikon 'Tukar Status'.

03
3. Klik butang <Ya> untuk meneruskan permohonan.

04
4. Klik pautan 'SSM'.

05
5. Klik butang <Carian> untuk carian maklumat SSM.

06
6. Klik butang <OK> untuk meneruskan permohonan.

07
7. Klik butang <Cetak> untuk mencetak maklumat SSM atau klik butang <Kembali> untuk meneruskan permohonan.

08
8. Klik pautan 'Maklumat Tukar Status'.

09
9. Pilihan Senarai Tukar Status yang boleh dipohon akan dipaparkan.

10
10. Klik <Checkbox> yang berkenaan untuk menukar status.

11
11. Jika mahu menukar status Nama Syarikat, klik checkbox 'Nama Syarikat'.
Isi dan kemaskini semua maklumat dengan betul.
Klik butang <Simpan> dan Klik butang <Kembali> untuk meneruskan permohonan.

12
12. Jika mahu menukar Alamat Syarikat, klik checkbox 'Alamat Syarikat'.
Isi dan kemaskini semua maklumat dengan betul.
Klik butang <Simpan> dan Klik butang <Kembali> untuk meneruskan permohonan.

13
13. Jika mahu menukar Modal Berbayar, klik checkbox 'Modal Berbayar'.
Isi dan kemaskini semua maklumat dengan betul.
Klik butang <Simpan> dan Klik butang <Kembali> untuk meneruskan permohonan.

14
14. Jika mahu kemaskini maklumat saham syarikat, klik <Checkbox> 'Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Milikan Saham' .
Isi dan kemaskini semua maklumat dengan betul.
Klik butang <+> untuk menambah maklumat pemegang saham (sekiranya perlu).
Klik butang <Simpan> dan Klik butang <Kembali> untuk meneruskan permohonan.

15
15. Isikan semua Butiran Pemegang Saham yang diperlukan dengan betul dan klik butang <Tambah>.

16
16. Jika mahu kemaskini maklumat Ahli Lembaga Pengarah, klik checkbox 'Ahli Lembaga Pengarah' .
Klik butang <+> untuk menambah Ahli Lembaga Pengarah (Sekiranya Perlu).
Klik butang <Simpan> dan Klik butang <Kembali> untuk meneruskan permohonan.

17
17. Isikan semua Butiran Pengarah yang diperlukan dengan betul dan klik butang <Tambah>.

18
18. Klik pautan 'Dokumen Sokongan'.

19
19. Klik butang <Browse> untuk memilih dokumen yang berkaitan untuk dimuat naik.
Ulang langkah tersebut untuk memuat naik kesemua dokumen sokongan yang diperlukan.

NOTA:
Dokumen sokongan yang diterima adalah di dalam format PDF.

20
20. Klik butang <+> untuk menambah dokumen lain yang berkenaan.
Klik butang <Kembali> untuk meneruskan permohonan.

21
21. Klik pautan 'Perakuan'.

22
22. Klik <Checkbox> dan pilih Nama pengarah untuk membuat Perakuan.
Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan.

23
23. Klik butang <Hantar> untuk meneruskan permohonan.

24
24. Dashboard TOBTAB akan dipaparkan.
Status permohonan juga akan dipaparkan dengan status 'Permohonan Diproses'.