Skip to main content

Tambah Cawangan - ILP (v1.0)

01
1. Masukkan Pengguna ID dan Kata Laluan, tekan butang <Log Masuk>.

02
2. Klik menu 'ILP' dan klik ikon 'Tambah Cawangan'.

03
3. Klik butang <Ya> untuk meneruskan permohonan.

04
4. Klik pautan 'SSM'.

05
5. Klik butang <Carian> untuk carian maklumat SSM.

06
6. Klik butang <OK> untuk meneruskan permohonan.

07
7. Klik butang <Cetak> untuk mencetak maklumat SSM ATAU klik butang <Kembali> untuk meneruskan permohonan.

08
8. Klik pautan 'Maklumat Cawangan'.

09
9. Klik butang <+> untuk menambah maklumat cawangan.

10
10. Isikan semua Maklumat Cawangan yang diperlukan dengan betul dan klik butang <Simpan>.

NOTA
:
Medan bertanda ( * ) adalah mandatori untuk diisi.
Medan berwarna kelabu hanya boleh disemak.
Medan berwarna putih boleh diedit.

11
11. Klik butang <Kembali> untuk meneruskan permohonan.

12
12. Klik pautan 'Dokumen Sokongan'.

13
13. Klik butang <Browse> untuk memilih dokumen yang berkaitan untuk dimuat naik.
Ulang langkah tersebut untuk memuat naik kesemua dokumen sokongan yang diperlukan.

NOTA
:
Dokumen sokongan yang diterima adalah di dalam format PDF.

14
14. Klik butang <+> untuk memuat naik lain-lain dokumen (jika perlu).
Klik butang <Kembali> jika tidak perlu menambah dokumen sokongan dan terus ke Langkah 17.

15
15. Isikan nama dokumen dan klik butang <Browse> untuk memilih dan memuat naik dokumen.

16
16. Klik butang <Muat Naik> untuk meneruskan permohonan.

17
17. Klik pautan 'Perakuan'.

18
18. Klik <Checkbox> dan sila pilih nama Pengarah yang berkaitan untuk Perakuan.
Pastikan nombor MyKad adalah betul.

Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan.

19
19. Klik butang <Hantar> untuk meneruskan permohonan.

20
20. Setelah permohonan Berjaya dihantar, skrin pembayaran akan dipaparkan.
Anda diberi dua pilihan untuk membuat bayaran iaitu:
  • Bayar Atas Talian
  • Bayar Dikaunter (Wang Pos, Kiriman Wang atau Bank Draf Sahaja)
Klik butang <Kembali> jika ingin membuat pembayaran di waktu yang lain.

21
21. Jika proses pembayaran atas talian Berjaya, skrin Dashboard ILP - Tambah Cawangan akan dipaparkan.
Status permohonan akan dikemaskini kepada 'Dihantar'.

22
22. Jika pilih 'Bayar Dikaunter', sila kemaskini maklumat temujanji untuk membayar di kaunter.
Klik butang <Kemaskini> untuk meneruskan permohonan.

23
23. Jika proses pembayaran di kaunter, status permohonan adalah 'Menunggu Fi Proses'.
Status permohonan akan dikemaskini kepada 'Dihantar' apabila pembayaran di kaunter telah dibuat.