Skip to main content

Serah Lesen - ILP (v1.0)

01
1. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan, klik butang <Log Masuk>.

02
2. Klik menu ‘ILP’ dan klik ikon ‘Serah Lesen’. 

03
3. Klik butang <Ya> untuk meneruskan permohonan.

04
4. Klik pautan ‘Maklumat Serah Lesen’

05
5. Pilih dan klik checkbox ‘HQ’ ataupun ‘Cawangan’. 

06
6. Pilih jenis ‘Justifikasi Serah Lesen’ dan ‘Tarikh Serah Lesen’. Klik butang <Simpan>‘ jika selesai. 

07
7. Klik pautan ‘Dokumen Sokongan’ .

08
8. Klik butang <Browse> untuk memilih dokumen yang berkaitan untuk dimuat naik.
Ulang langkah tersebut untuk memuat naik kesemua dokumen sokongan yang diperlukan.

NOTA:
Dokumen sokongan yang diterima adalah di dalam format PDF.

09
9. Klik butang <+> untuk memuat naik lain-lain dokumen (jika perlu).
Klik butang <Kembali> jika tidak perlu menambah dokumen sokongan dan terus ke Langkah 13.

10
10. Isikan nama dokumen dan klik butang <Browse> untuk memilih dan memuat naik dokumen.

11
11. Klik butang <Muat Naik> untuk meneruskan permohonan. 

12
12. Klik butang <Kembali> untuk meneruskan permohonan. 

13
13. Klik pautan ‘Perakuan’.

14
14. Klik <CHECKBOX> dan sila pilih nama Pengarah yang berkaitan untuk Perakuan. Pastikan nombor MyKad adalah betul.
Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan.

15
15. Klik butang <Hantar>  untuk meneruskan permohonan.

16
16. Status Permohonan akan dikemaskini kepada ‘Permohonan Diproses’