Skip to main content

Serah Batal Lesen - MM2H (v1.0)

01
1. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan, klik butang <Log Masuk>.

02
2. Klik menu ‘MM2H’ dan klik ikon ‘Serah Lesen’.

03
3. Klik butang <Ya> untuk meneruskan permohonan.

04
4. Klik pautan ‘Permohonan’.

05
5. Isi maklumat yang diberi dan klik butang <Batal Lesen>.

06
6. Klik butang <OK> untuk meneruskan permohonan.

07
7. Klik pautan ‘Dokumen Sokongan’.

08
8. Klik butang <Browse> untuk memilih dokumen yang berkaitan untuk dimuat naik.
Ulang langkah tersebut untuk memuat naik kesemua dokumen sokongan yang diperlukan.
NOTA:
Dokumen sokongan yang diterima adalah di dalam format PDF.

09
9. Klik butang <+> untuk memuat naik lain-lain dokumen (jika perlu).
Klik butang <Kembali> jika tidak perlu menambah dokumen sokongan dan terus ke Langkah 13.

10
10 Isikan nama dokumen dan klik butang <Browse> untuk memilih dan memuat naik dokumen.

11
11. Klik butang <Muat Naik> untuk meneruskan permohonan.

12
12. Klik butang <Kembali> untuk meneruskan permohonan.

13
13. Klik pautan ‘Perakuan’.

14
14. Klik <Checkbox> dan pilih nama Pengarah yang berkaitan untuk Perakuan.
Pastikan nombor MyKad dan jawatan adalah betul.
Klik butang <SIMPAN> untuk meneruskan permohonan.

15
15. Klik butang <Hantar> untuk meneruskan permohonan.

16
16. Status permohonan akan dikemaskini kepada ‘Permohonan Diproses’.