Skip to main content

Sejarah Permohonan Bantuan - BANTUAN (v1.0)

01
1. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan, klik butang <Log Masuk>.

02
2. Klik menu ‘BANTUAN’ dan klik ‘PERMOHONAN BANTUAN’

03
3. Klik ikon ‘Sejarah Permohonan Bantuan/Insentif’.

04
4. Senarai permohonan bantuan yang telah dibuat akan dipaparkan.