Skip to main content

Permohonan Bantuan - BANTUAN (v1.0)

01
1. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan, klik butang <Log Masuk>.

02
2. Klik menu ‘BANTUAN’ dan klik ‘PERMOHONAN BANTUAN’.

03
3. Klik ikon Pemohonan Bantuan/Insentif

04
4. Sila pilih jenis bantuan yang sesuai.

05
5. Klik pautan Maklumat Syarikat’

06
6. Semak dan isikan semua Maklumat Syarikat yang diperlukan dengan betul. Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan.

NOTA:
Medan berwarna kelabu hanya boleh disemak.
Medan berwarna putih boleh diedit.

07
7. Klik pautan Dokumen Sokongan’.

08
8. Klik butang <Browse> untuk memilih dokumen yang berkaitan untuk dimuat naik.
Ulang langkah tersebut untuk memuat naik kesemua dokumen sokongan yang diperlukan.

NOTA:
Dokumen sokongan yang diterima adalah di dalam format PDF.

09
9. Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan.

10
10. Klik pautan Perakuan’

11
11. Klik <Checkbox> dan isikan semua maklumat perakuan dengan betul.
Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan. 

12
12. Klik butang <OK> untuk meneruskan permohonan.

13
13. Klik butang <Hantar> untuk meneruskan permohonan.

14
14. Klik pada butang <OK> untuk meneruskan permohonan.