Skip to main content

Permit Mengajar - ILP (v1.0)

01
1. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan, klik butang <Log Masuk>.

02
Klik menu ‘ILP’ dan klik ikon ‘Permit Mengajar’.

03
3. Klik pautan ‘Maklumat Pemohon’

04
4. Isikan semua Maklumat Pemohon yang diperlukan dengan betul dan klik butang <Simpan>.
NOTA:
Medan bertanda ( * ) adalah mandatori untuk diisi.

05
5. Klik pautan ‘Maklumat Akademik’

06
6. Klik butang <+> untuk menambah maklumat akademik.

07
7. Isikan semua Maklumat Akademik yang diperlukan dengan betul dan klik butang <Simpan>.

08
8. Ulang Langkah 6-7 untuk menambah Maklumat Akademik sekiranya perlu.
Klik butang <Kembali>

09
9. Klik pautan ‘Maklumat Pengalaman’.

10
10. Klik butang <+> untuk menambah maklumat pengalaman.

11
11. Isikan semua Maklumat Pengalaman yang diperlukan dengan betul dan klik butang <Simpan>.

NOTA:
Medan bertanda ( * ) adalah mandatori untuk diisi. 

12
12. Ulang Langkah 10-11 untuk menambah Maklumat Pengalaman sekiranya perlu.
Klik butang <Kembali>.

13
13. Klik pautan ‘Maklumat Matapelajaran’.

14
14. Klik butang <+> untuk menambah maklumat matapelajaran.

15
15. Isikan semua Maklumat Matapelajaran yang diperlukan dengan betul dan klik butang <Simpan>.

16
16. Ulang Langkah 14-15 untuk menambah Maklumat Matapelajaran sekiranya perlu.
Klik butang <Kembali>

17
17. Klik pautan ‘Maklumat Rujukan’ .

18
18. Isikan maklumat rujukan di halaman skrin ‘Rujukan 1’. Jika memiliki lebih daripada satu rujukan, klik ‘Rujukan 2’ dan isikan maklumat yang diperlukan. Klik butang <Simpan>.

19
19. Klik pautan ‘Dokumen Sokongan’

20
20. Klik butang <Browse> untuk memilih dokumen yang berkaitan untuk dimuat naik.
Ulang langkah tersebut untuk memuat naik kesemua dokumen sokongan yang diperlukan.

NOTA:
Dokumen sokongan yang diterima adalah di dalam format PDF. 


21
21. Klik butang <+> untuk memuat naik lain-lain dokumen (jika perlu).
Klik butang <Kembali> jika tidak perlu menambah dokumen sokongan dan terus ke Langkah 31.

22
22. Isikan nama dokumen dan klik butang <Browse> untuk memilih dan memuat naik dokumen.

23
23. Klik butang <Muat Naik> untuk meneruskan permohonan.

24
24. Klik butang <Kembali> untuk meneruskan permohonan. 

25
25. Klik pautan ‘Perakuan’.

26
26. Klik <CHECKBOX> dan sila pilih nama Pengarah yang berkaitan untuk Perakuan. Pastikan nombor MyKad adalah betul.
Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan. 

27
27. Klik butang <Hantar> untuk meneruskan permohonan.

28
28. Status Permohonan akan dikemaskini kepada ‘Permohonan Diproses’ .