Skip to main content

Pembatalan Penggredan - PPP (v1.0)

01
1. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan, klik butang <Log Masuk>.

02
2. Klik menu ‘PREMIS PENGINAPAN PELANCONGAN’ dan klik ‘PENGGREDAN’. 

03
3. Klik ikon <Pembatalan Penggredan> dan klik butang <+>.

04
4. Klik butang <Pembatalan Penggredan> untuk menerukan permohonan. 

05
5. Klik pautan Permohonan’

06
6. Isikan maklumat Justifikasi Batal dan klik butang <Simpan>

07
7. Klik pautan Dokumen Sokongan’.

08
8. Klik butang <Browse> untuk memilih dokumen yang berkaitan untuk dimuat naik.
Ulang langkah tersebut untuk memuat naik kesemua dokumen sokongan yang diperlukan.

NOTA:
Dokumen sokongan yang diterima adalah di dalam format PDF.

09
9. Klik butang <+> untuk memuat naik lain-lain dokumen (jika perlu).
Klik butang <Kembali> jika tidak perlu menambah dokumen sokongan dan terus ke Langkah 13.

10
10. Isikan nama dokumen dan klik butang <Browse> untuk memilih dan memuat naik dokumen.

11
11. Klik butang <Muat Naik> untuk meneruskan permohonan.

12
12. Klik butang <Kembali> untuk meneruskan pendaftaran. 

13
13. Klik pautan Perakuan’

14
14. Klik <Checkbox>  yang berkaitan untuk Perakuan.
Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan. 

15
15. Klik butang <Hantar> untuk meneruskan permohonan.

16
16. Klik butang <Ya> untuk meneruskan permohonan.

17
17. Status permohonan akan dikemaskini kepada ‘Permohonan Diproses’