Skip to main content

Pembaharuan Lesen - MM2H (v1.0)

01
1. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan, klik butang <Log Masuk>.

02
2. Klik menu ‘MM2H’ dan klik ikon ‘Pembaharuan Lesen’.

03
3. Klik butang <Ya> untuk meneruskan permohonan.

04
4. Klik pautan ‘SSM’.

05
5. Klik butang <Carian> untuk carian maklumat SSM.

06
6. Klik butang <OK> untuk meneruskan permohonan.

07
7. Klik butang <Cetak> untuk mencetak maklumat SSM ATAU klik butang <Kembali> untuk meneruskan permohonan.

08
8. Klik pautan ‘Bidang dan Tempoh Pembaharuan’

09
9. Pilih tempoh pembaharuan lesen yang dikehendaki dan klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan.

10
10. Klik pautan ‘Maklumat Syarikat’.

11
11. Semak dan isikan semua Maklumat Syarikat yang diperlukan dengan betul.
Klik butang g button untuk meneruskan permohonan.
NOTA:
Medan bertanda ( * ) adalah mandatori untuk diisi.
Medan berwarna kelabu hanya boleh disemak.
Medan berwarna putih boleh diedit.

12
12. Semak dan isikan semua Maklumat Setiausaha Syarikat yang diperlukan dengan betul.
Klik butang g button untuk meneruskan permohonan.

13
13. Semak dan isikan semua Maklumat Perniagaan yang diperlukan dengan betul.
Klik butang g button untuk meneruskan permohonan.

14
14. Semak dan pastikan semua maklumat Pendaftaran Syarikat adalah betul.
Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan.

15
15. Klik pautan ‘Maklumat Pemegang Saham’.

16
16. Klik pautan ‘Nama Pemegang Saham’.

17
17. Semak dan isikan maklumat Butiran Pemegang Saham yang diperlukan dengan betul.
Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan.

18
18. Klik butang <OK> untuk meneruskan permohonan.

19
19. Ulang Langkah 16-18 untuk semua Pemegang Saham (Sekiranya Pemegang Saham lebih dari seorang).
Klik butang <Kembali> untuk meneruskan permohonan.

20
20. Klik pautan ‘Maklumat Pengarah’.

21
21. Klik pautan ‘Nama Pengarah’.

22
22. Semak dan isikan maklumat Butiran Pengarah yang diperlukan dengan betul.
Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan.

23
23. Ulang Langkah 21-22 untuk Pengarah (Sekiranya Pengarah lebih dari seorang).
Klik butang <Kembali> untuk meneruskan permohonan.

24
24. Klik pautan ‘Dokumen Sokongan’.

25
25. Klik butang <Browse> untuk memilih dokumen yang berkaitan untuk dimuat naik.
Ulang langkah tersebut untuk memuat naik kesemua dokumen sokongan yang diperlukan.
NOTA:
Dokumen sokongan yang diterima adalah di dalam format PDF.

26
26. Klik butang <+> untuk memuat naik lain-lain dokumen (jika perlu).
Klik butang <Kembali> jika tidak perlu menambah dokumen sokongan dan terus ke Langkah 30.

27
27. Isikan nama dokumen dan klik butang <Browse> untuk memilih dan memuat naik dokumen.

28
28. Klik butang <Muat Naik> untuk meneruskan permohonan.

29
29. Klik butang <Kembali> untuk meneruskan permohonan.

30
30. Klik pautan ‘Perakuan’.

31
31. Klik <Checkbox> dan sila pilih nama Pengarah yang berkaitan untuk Perakuan. Pastikan nombor MyKad dan jawatan adalah betul.
Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan.

32
32. Klik butang <OK> untuk meneruskan permohonan.

33
33. Klik butang <Hantar> untuk meneruskan permohonan.

34
34. Setelah permohonan Berjaya dihantar, skrin pembayaran akan dipaparkan.
Anda diberi dua pilihan untuk membuat bayaran iaitu:
     • Bayar Atas Talian.
     • Bayar Dikaunter.(Wang Pos, Kiriman Wang atau Bank Draf Sahaja)
Klik butang <Kembali> jika ingin membuat pembayaran di waktu yang lain.

35
35. Jika proses pembayaran atas talian Berjaya, skrin Dashboard MM2H akan dipaparkan.
Status permohonan akan dikemaskini kepada ‘Dihantar’.

36
36. Jika pilih ‘Bayar Dikaunter’, sila kemaskini maklumat temujanji untuk membayar di kaunter.
Klik butang <Kemaskini> untuk meneruskan permohonan.

37
37. Jika proses pembayaran di kaunter, status permohonan adalah ‘Menunggu Fi Proses’.
Status permohonan akan dikemaskini kepada ‘Dihantar’ apabila pembayaran di kaunter telah dibuat.