Skip to main content

Menjawab Kuiri (v1.0)

01
1. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan, klik butang <Log Masuk>.

02
2. Paparan di dashboard menunjukkan terdapat kuiri yang perlu dijawab.

03
3. Ubah pilihan jumlah paparan (Show entries) dan semak permohonan dengan status 'DALAM KUIRI'.

04
4. Klik menu 'KUIRI' dan klik ikon 14 untuk menjawab kuiri.

05
5. Semak medan 'Keterangan' untuk mendapatkan maklumat kuiri yang perlu dijawab.
Klik butang <Browse> untuk memuat naik dokumen sokongan.

06
6. Pilih dokumen yang berkenaan dan klik butang <Open>.

07
7. Klik butang <OK>.

08
8. Nama fail yang dipilih akan dipaparkan.
Ulang Langkah 5 hingga 8 untuk memuat naik dokumen sokongan yang lain.

09
9. Klik butang <HANTAR> untuk meneruskan muat naik dokumen sokongan.

10
10. Klik butang <OK>.

11
11. Klik menu 'KUIRI' dan pastikan Status permohonan adalah 'Selesai'.

12
12. Klik menu dashboard dan buat semakan permohonan.

13
13. Ubah pilihan jumlah paparan (Show entries) dan pastikan Status Permohonan dengan dikemaskini kepada 'DIHANTAR'.