Skip to main content

Iklan Umrah Dan Ziarah - UMRAH (v1.0)

01
1. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan, klik butang <Log Masuk>.

02
2. Klik menu UMRAH’ dan klik ikon Iklan Umrah dan Ziarah’.

03
3. Klik butang <Ya> untuk meneruskan permohonan. 

04
4. Klik pautan Permohonan’

05
5. Isikan semua Maklumat Umrah dengan betul.
Semasa mengisi Jadual Perjalanan dan Bahasa yang digunakan,
klik butang <Tambah> sehingga maklumat yang berkenaan dipaparkan.
Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan.

06
6. Klik butang <Ya> untuk meneruskan permohonan.

07
7. Klik pautan Dokumen Sokongan’.

08
8. Klik butang <Browse> untuk memilih dokumen yang berkaitan untuk dimuat naik.
Ulang langkah tersebut untuk memuat naik kesemua dokumen sokongan yang diperlukan.
NOTA:
Dokumen sokongan yang diterima adalah di dalam format PDF.

09
9. Klik butang <+> untuk memuat naik lain-lain dokumen (jika perlu) ATAU
Klik butang <Kembali> jika tidak perlu menambah dokumen sokongan dan terus ke Langkah 13.

10
10. Isikan nama dokumen dan klik butang <Browse> untuk memilih dan memuat naik dokumen.

11
11. Klik butang <Muat Naik> untuk meneruskan permohonan.

12
12. Klik butang <Kembali> untuk meneruskan pendaftaran. 

13
13. Klik pautan ‘Perakuan’

14
14. Klik <Checkbox> dan sila pilih nama Pengarah yang berkaitan untuk Perakuan.
Pastikan nombor MyKad dan jawatan adalah betul.
Klik butang <Simpan> untuk meneruskan permohonan. 

15
15. Klik butang <Ya> untuk meneruskan permohonan.

16
16. Klik butang <Hantar> untuk meneruskan permohonan.

17
17. Klik butang <Ya> untuk meneruskan permohonan.

18
18. Status permohonan akan dikemaskini kepada ‘Permohonan Diproses’.