Skip to main content

Cetakan Lesen

01
1. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan, klik butang <Log Masuk>.

02
2. Di skrin Dashboard, semak permohonan yang telah sedia untuk cetakan lesen.

03
3. Ubah pilihan jumlah paparan (Show entries) senarai permohonan ATAU isikan medan carian.
Klik ikon 'CETAK' untuk mencetak lesen.

04
4. Klik butang <Ya> untuk meneruskan proses cetakan lesen.

05
5. Paparan ini adalah contoh lesen yang boleh dicetak.

06
6. Cetak lesen (untuk dipamer) dan simpan softcopy lesen ini di tempat yang selamat.

NOTA
:
Lesen hanya boleh dicetak sekali sahaja.

07
7. Status tindakan akan dikemaskini kepada 'SUDAH DICETAK' setelah cetakan dilakukan.