Skip to main content

Pembayaran Secara Dalam Talian - Pembayaran (v1.0)

01
1. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan, klik butang <Log Masuk>.

02
2. Klik menu ‘Bayaran’

03
3. Klik ikon ‘Bayar Atas Talian’

04
4. Pilih Jenis Permohonan yang betul.

05
5. Pilih jenis bayaran yang betul.

06
6. Klik butang <CARI>.

07
7. Klik pada permohonan berkenaan untuk membuat pembayaran. 

08
8. Semak dan pastikan maklumat pembayaran adalah betul.
Klik butang <Bayar Atas Talian>.

09
9. Klik butang <Ya> untuk meneruskan pembayaran. 

10
10. Pilih ‘Mod Bayaran’ yang betul. 

11
11. Klik butang <Proceed>.
Bergantung kepada pilihan mod bayaran, lengkapkan proses pembayaran anda.

12
12. Status permohonan akan dipaparkan di skrin.
Klik butang <Cetak>.

13
13. Cetakan bil akan dipapar pada skrin.
Cetak atau simpan softcopy resit tersebut.